مدیرکل استاندارد گلستان از آغاز هفته استاندارد و شروع برنامه های مرتبط با این هفته در گلستان خبر داد.
پنج‌شنبه 1398/07/18
سازمان‌های بین‌الملل