پیروزبخت در نشست با اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان:
شنبه 1397/02/22
استاندار گلستان در جمع مدیران ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد
شنبه 1397/02/22
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری مرکز سیمای گلستان:
شنبه 1397/02/22
سازمان‌های بین‌الملل