به مناسبت گرامیداشت هفته استاندارد صورت کرفت:
یکشنبه 1397/07/22
به مناسبت فرا رسیدن هفته استاندارد:
شنبه 1397/07/21
سازمان‌های بین‌الملل