معاون نظارت بر اجرای استاندارد:
سه‌شنبه 1397/11/16
با حضور معاون سازمان ملی استاندارد ایران
سه‌شنبه 1397/11/16
سازمان‌های بین‌الملل