مدیراستاندارد یزد خواستار شد:
دوشنبه 1398/10/30
از ابتدای شهریورماه تا کنون:
سه‌شنبه 1398/10/24
شنبه 1398/10/14
طی 9ماه گذشته:
چهارشنبه 1398/10/11
درسال رونق تولیدو در حوزه استاندارد:
پنج‌شنبه 1398/10/05
با حضور مدیر استاندارد یزد:
یکشنبه 1398/10/01
با هدف همراهی درسال رونق تولید:
یکشنبه 1398/09/24
از ابتدای امسال تا کنون:
دوشنبه 1398/09/18
همزمان با هفته بسیج:
پنج‌شنبه 1398/09/14
مدیر کل استاندارد یزد:
شنبه 1398/09/09
مدیر استاندارد یزد درسال رونق تولید خبر داد:
شنبه 1398/09/02
سازمان‌های بین‌الملل