از ابتدای امسال تا کنون:
دوشنبه 1398/09/18
همزمان با هفته بسیج:
پنج‌شنبه 1398/09/14
مدیر کل استاندارد یزد:
شنبه 1398/09/09
مدیر استاندارد یزد درسال رونق تولید خبر داد:
شنبه 1398/09/02
همزمان با حضور رئیس جمهور در یزد:
دوشنبه 1398/08/20
در سال رونق تولید:
سه‌شنبه 1398/08/14
درخواست مدیر کل استاندارد یزد:
پنج‌شنبه 1398/08/02
مدیر کل استاندارد یزداعلام کرد:
دوشنبه 1398/07/29
سازمان‌های بین‌الملل