با رعایت پروتکل های بهداشتی:
شنبه 1399/10/27
برای اولین باردر استان یزد:
دوشنبه 1399/10/15
در هفته پژوهش انجام شد:
یکشنبه 1399/09/30
مدیرکل استاندارد یزد:
پنج‌شنبه 1399/09/20
مدیرکل استاندارد استان یزد اعلام کرد:
پنج‌شنبه 1399/09/20
مدیرکل استاندارد یزداعلام کرد
پنج‌شنبه 1399/09/20
مدیرکل استاندارد یزد خبرداد:
سه‌شنبه 1399/09/04
درهشتمین ماه از سال جهش تولید:
پنج‌شنبه 1399/08/08
سازمان‌های بین‌الملل