مدیر کل استاندارد یزد:
پنج‌شنبه 1397/08/10
در پنجمین روز از هفته استاندارد:
چهارشنبه 1397/07/25
مدیر کل استاندارد یزد:
سه‌شنبه 1397/07/24
برای اولین بار در استان یزد:
شنبه 1397/07/14
مدیر کل استاندارد یزد:
چهارشنبه 1397/07/11
توسط مدیر کل استاندارد یزد:
پنج‌شنبه 1397/07/05
مدیر کل استاندارد یزد اعلام کرد:
چهارشنبه 1397/07/04
با حضورنماینده سازمان استاندارد :
پنج‌شنبه 1397/06/22
سازمان‌های بین‌الملل