داود کارگرزاده، مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت: در راستای صیانت از حقوق شهروندان، کارشناسان این اداره کل در ایام نوروز، در قالب گشت های مشترک، از نازل های سوخت مستقر در جایگ...
چهارشنبه 1398/01/28
داود کارگرزاده، مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت:  در سال گذشته، 2671 آزمون بر روی نمونه های واحدهای تولیدی استان، درآزمایشگاه های همکار، محل واحد تولیدی و آزمایشگاه های ...
چهارشنبه 1398/01/28
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
مدیر کل استاندارد استان زنجان: مطابق ماده 14 ضوابط اجرايي و مقررات اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش سازمان ملي استاندارد ايران مصوب 1375/7/4 آزمون ادواری کلیه وسایل سنجش مورد استفاده...
شنبه 1398/01/24
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
مدیرکل استاندارد استان زنجان، اظهارکرد: ارزیابی های انجام شده از آزمایشگاههای همکار استان زنجان، در شش ماهه دوم سال 97، تعداد 69 مورد می باشد.
شنبه 1398/01/24
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
مدیرکل استاندارد استان زنجان اعلام کرد: در شش ماهه دوم سال 97، تعداد 12 مورد شکایت از مراکز آزمون دوره ای تست مخازن CNG، دریافت شد که با پیگیری های اداره کل و بررسی های کارشناسی صو...
شنبه 1398/01/24
داود کارگرزاده، مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت: در فروردین ماه سال جاری، برای نخستین بار در استان ، پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی  برای ارائه خدمت تهیه و توزیع غذاهای...
پنج‌شنبه 1398/01/22
 داود کارگرزاده، مدیرکل استاندارد استان زنجان، با اشاره به اینکه در سال97، 92 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و 8 پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی، برای فرآورده های ت...
چهارشنبه 1398/01/21
داود کارگرزاده، مدیر کل استاندارد استان زنجان گفت: در شش ماهه دوم سال 97، 14 گواهینامه آزمایشگاه همکار پس از ارزیابی  و رفع نواقص در کمیته فنی تمدید شد. وی افزود: در این مدت،...
دوشنبه 1398/01/19
داود کارگرزاد، مدیر کل استاندارد استان زنجان گفت: در شش ماهه دوم سال گذشته، 12 مورد شکایت از مراکز آزمون دوره ای تست مخازن CNG، دریافت و با پیگیری این اداره کل بررسی شد. وی ب...
دوشنبه 1398/01/19
رئیس اداره تأیید صلاحیت و سیستم های کیفیت اداره کل استاندارد...
در طی اسفند ماه سال 97،علاوه بر تمدید گواهینامه دو آزمایشگاه همکاراستان زنجان، پس از رفع موارد نواقص مربوط به دو آزمایشگاه همکاردیگر ، که در بهمن ماه 97 تعلیق شده بود،، پس از رفع ت...
دوشنبه 1398/01/19
رئیس اداره استانداردسازی،آموزش و ترویج اداره کل استاندارد اس...
با توجه به سند برنامه جامع آموزش مدیریت بحران استان زنجان، دوره آموزشی کمک های اولیه و فوریت های امدادی برای مدیران و کارکنان اداره کل استاندارد استان زنجان برگزار شد
شنبه 1397/12/25
مدیر کل دفتر فنی استانداری زنجان:
درسومین جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات استان زنجان در سال97،وضعیت سیستم گرمایشی مدارس استان، جایگاههایCNG، آسانسورهای منصوبه در مراکزدولتی و خصوصی و م...
چهارشنبه 1397/12/22
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
مدیر کل استاندارد زنجان، تمام آزمایشگاههای همکارمستقر در استان زنجان، بر اساس تجدید نظر پنجم روش اجرایی" 208/111/ ر" ، طی 5 ماه از تاریخ ابلاغ مورد ارزیابی قرار گرفت.
یکشنبه 1397/12/19
برگزاری دوره های آموزشی
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان زنجان، دوره های آموزشی " تجهیزات زمین بازی استانداردهای سری 6436 و استانداردهای تجهیزات بدنسازی استاندارد 16110، مهندسی مجدد...
شنبه 1397/12/18
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری زنجان:
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری زنجان، به همراه ، معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان زنجان و بانوان این اداره کل، از واحد تولیدی مزرعه آفتاب دکانا زنجان با...
شنبه 1397/12/18
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی ...
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران؛ در راستای بررسی و تجدید نظر استاندارد ملی اتصالات جوشی گازرسانی، از واحدهای تولیدی این صنعت در استان ز...
شنبه 1397/12/11
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
مدیر کل استاندارد استان زنجان، از اجرای طرح نظارت نوروزی 1398، در استان زنجان خبر داد!
سه‌شنبه 1397/12/07
رئیس اداره استانداردسازی،آموزش و ترویج اداره کل استاندارد ...
بر اساس برنامه تکلیفی سازمان ملی استاندارد ایران در راستای برگزاری دوره ای آموزشی، اداره کل استاندارد استان زنجان نسبت به برگزاری دوره آموزشی" استاندارد و مهارتهای زندگی" در محل سا...
سه‌شنبه 1397/12/07
براساس ارزیابی دستگاههای اجرایی استان در حوزه نماز در سال96 ،اداره کل استاندارد استان زنجان، ازحیث توانایی های لازم و دستیابی به نتیجه مطلوب درفعالیتهای استانی و شهرستانی حائز 98 د...
یکشنبه 1397/11/21
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان زنجان: فتح اله حقیقی، استاندار از غرفه این اداره کل درنمایشگاه دستاوردهای چهل ساله دستگاه های اجرایی استان بازدید کرد. استاندارب...
یکشنبه 1397/11/21
سازمان‌های بین‌الملل