میلادت مبارک ای سپیده پنهان که اهل زمین در آرزوی بوی بهشتی ات؛ دعای فرج زمزمه می کنند.    اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَط...
چهارشنبه 1399/01/20
می خواهید تست کرونا بدهید ؟
چهارشنبه 1399/01/20
سازمان‌های بین‌الملل