میلادت مبارک ای سپیده پنهان که اهل زمین در آرزوی بوی بهشتی ات؛ دعای فرج زمزمه می کنند

  • شماره خبر: 12661
  • تاریخ: 20 فروردین 1399
  • تعداد بازدید: 92

میلادت مبارک ای سپیده پنهان که اهل زمین در آرزوی بوی بهشتی ات؛ دعای فرج زمزمه می کنند. 

 

اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ...

      

سازمان‌های بین‌الملل