چهارشنبه 23 مهر – ( 14 اکتبر ) روز جهانی استاندارد با شعار « حفاظت از زمین با استانداردها »

  • شماره خبر: 14719
  • تاریخ: 23 مهر 1399
  • تعداد بازدید: 112
سازمان‌های بین‌الملل