می خواهید تست کرونا بدهید ؟

کار مشترکی از روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران و آلمان

  • شماره خبر: 12660
  • تاریخ: 20 فروردین 1399
  • تعداد بازدید: 121
سازمان‌های بین‌الملل